KAPLICA ZAMKOWA
Kaplica zamkowa jest pierwszą protestancką budowlą kościelną, w której duchowy program reformacji po raz pierwszy został zastosowany przejrzyście w architekturze i sztuce. Dr Marcin Luter poświęcił ją 5 października 1544 r.
Podkreślona skromność domu bożego odpowiadała woli Lutra, ponieważ według jego wskazówek budowniczy Nickel Grohmann stworzył tę budowlę sakralną, która uchodzi za najwcześniejszy przejaw kościelnego budownictwa ewangelickiego.
 
Kaplica zamkowa pozostała do dziś w niezmienionym stanie i stała się wzorem dla innych protestanckich kościołów w Niemczech. Lucasowi Cranachowi zawdzięczać można malowidła zamkowe i kaplicy. Od niego pochodzą szkice motywów budowlanych ambony i kaplicy zamkowej.
 
Johann Walter, kapelmistrz reformacji, skomponował muzykę do poświęcenia kościoła. Uchodzi za jednego z twórców ewangelickiej muzyki wokalnej i stworzył w Torgau fundamenty muzyki kościelnej. Koncert organowe w Torgau, przede wszystkim jednak corocznie odbywający się Tydzień Muzyki Kościelnej, znane są daleko poza granicami miasta.


Seite empfehlen | |