KOŚCIÓŁ MIEJSKI ŚW. MARII
W kościele Św. Marii kazania wygłaszał często Martin Luther, tam też znalazła miejsce spoczynku jego żona, Katarzyna von Bora. Obok jej grobu znajduje się warte obejrzenia, znane malowidło „Czternastu pomocnych w potrzebie” Lucasa Cranacha Starszego.
 
Kościół Miejski Św. Marii, widoczny z oddali, jest najstarszym kościołem w Torgau. Powstał w 1119 r. i był odnawiany około roku 1200. Od roku 1390 pierwotnie romańska bazylika była przebudowywana na późnogotycki kościół halowy. Szczególnie piękne jest krzyżowo-żebrowe sklepienie.
 
Malowidło „Czternastu pomocnych w potrzebie” Lucasa Cranacha Satrszego (1505) jest najbardziej znaczącą zachowaną częścią wyposażenia wnętrza. Ale również płyta nagrobna księżnej Zofii Meklenburskiej (1504), ołtarz pasyjny (1509), grób Katrzyny Luther (1552) lub bogato zdobiona drewniana ambona (1582) są warte zobaczenia. Późnogotycki wysoki ołtarz (1698) został wykonany przez Giovanniego Simonetti.

Wielkie szkody poniósł kościół w roku 1813, kiedy służył jako szpital dla chorych na zarazę. Jego wnętrze zostało odbudowane zgodnie ze stylem. W roku 2002 kościół został pomalowany, tak iż odzyskał XV-wieczny wygląd.


Seite empfehlen | |