Kostel sv. Marie
V mariánském kostele často kázal Martin Luther a jeho žena Katharina Luther, rozená von Bora, zde našla místo svého posledního odpočinku. Vedle jejího náhrobku se nachází známá malba „Čtrnáct pomocníků v nouzi" od Lucase Cranacha st.
 
Mariánský kostel, který je vidět už zdaleka, je nejstarším kostelem v Torgau. Vznikl již v roce 1119 a v roce 1200 byl přestavěn. Od roku 1390 byla původně románská bazilika přebudována do podoby halového kostela v pozdně gotickém stylu s překrásnou křížovou klenbou.
 
Obraz „Čtrnáct pomocníků v nouzi" od Lucase Cranacha st. (1505) je nejvýznamnější dochovanou součástí výzdoby interiéru. Pozoruhodná je také náhrobní deska vévodkyně Sofie von Mecklenburg (1504), oltář umučení (1509), náhrobní kámen Kathariny Luther (1552) nebo bohatě zdobená dřevěná kazatelna (1582). Pozdně gotický hlavní oltář (1698) je dílem Giovanni Simonettiho.
 
Velkou škodu utrpěl kostel v roce 1813, kdy sloužil jako infekční nemocnice. Jeho interiér byl však znovu vybudován a když byly v roce 2002 dokončeny poslední úpravy, mariánský kostel získal opět vzhled jako v 15. století.
 


Seite empfehlen | |