Zámecká kaple
Zámecká kaple je první protestantskou církevní stavbou, která byla svědkem duchovního programu reformace v architektonické a umělecké podobě. Dr. Martin Luther kapli vysvětil 5. října roku 1544.
 
Zdůrazněná jednoduchost božího chrámu byla zcela v souladu s vůlí luteránů, neboť přesně podle ní byla vytvořena mistrem Nickel Grohmannem tato ucelená církevní stavba, která je díky svému stylu považována za nejbližší evangelické církvi.
 
Zámecká kaple, dodnes téměř beze změn, se stala vzorem pro jiné protestantské kostely v Německu. Lucas Cranach se postaral o malby zámku a kostela, od něj také pochází skici motivu kazatelny zámecké kaple.
 
Johann Walter, dvorní dirigent reformace, složil hudbu k slavnostnímu vysvěcení kostela. Je považován za jednoho ze zakladatelů evangelické vokální hudby, v Torgau tak položil základy církevní chrámové hudby. Varhanní koncerty v Torgau, ale především každoročně konané festivaly chrámové hudby, jsou známé i daleko za hranicemi města.
 


Seite empfehlen | |